Najnovšie pridané zbrane:

Beretta DT 10 X-Trap
Beretta DT 10 Sporting
Beretta 11 Sporting M.S.
Beretta 682 Gold X-Trap M.S.
Beretta 682 Gold E Sporting M.S.
Fabarm Axis Sport
Beretta AL 390 Anniversary LTD
Antonio Zoli (model nezistený)
Benelli Black Eagle
Franchi AL 48 LUX

IPSC Majstrovstvá Slovenska 2015


Verejný strelecký pretek
HUBERTOVA  PUŠKA
Strelnica Zákopčie 10.10.2015


Organizačný výbor:


Predseda OPK - Ing. Alojz Riško
Riaditeľ pretekov - Mgr. Vladimír Škripek
Hlavný rozhodca - deleguje OPK Čadca
Ekonóm - ekonomická komisia OPK
Lekárska služba - MUDr. Belošovič Roland
Technická služba - Bc. Ivan Paluš, Martin Heglas

PROPOZÍCIE

Broková streľba:
Compak parkúr:  strieľa sa 50 terčov  na dvoch strelištiach

Streľba z poľovníckej malokalibrovky M 800: 
Líška sediaca redukovaná: terč pevný na vzdialenosť 50 m, 2x10 výstrelov v časovom limite 2x6 minút, mieridlá otvorené alebo optické, zbraň poľovnícka malokalibrovka, poloha v ľahu bez opory

Srnec redukovaný: terč pevný na vzdialenosť 50 m, 2x10 výstrelov v časovom limite 2x6 minút, mieridlá optické, zbraň poľovnícka malokalibrovka, poloha po stojačky s oporou o pevnú tyč

Kamzík redukovaný: terč pevný na vzdialenosť 50 m, 2x10 výstrelov v časovom limite 2x6 minút, mieridlá optické , zbraň poľovnícka malokalibrovka, poloha po stojačky s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory

Diviak redukovaný: terč pevný na 50 m, 2x10 výstrelov v časovom limite 2x6 minút, mieridlá otvorené alebo optické, zbraň poľovnícka malokalibrovka, poloha po stojačky  bez opory


       V prípade nesúhlasu s výrokom rozhodcu má každý strelec právo protestovať. Protest musí byť vyjadrený bezprostredne po výstrele, prípadne po zistení nejasnosti, zdvihnutím ruky a oznámením „PROTEST“. Rozhodca preruší streľbu prešetrí vzniknutú situáciu a oznámi strelcovi rozhodnutie. U brokovej streľby rozhodne rozhodca po dohode s pomocnými rozhodcami a výsledok oznámi strelcovi. Keď strelec nie je s výrokom rozhodcu spokojný, môže po ukončení streľby na terč ( u streľby malokalibrovkou), alebo po ukončení streľby položky ( u streľby brokovnicou ) podať protest u hlavného rozhodcu spolu s vkladom 10 €. Hlavný rozhodca odovzdá protest „JURY“.  Rozhodnutie JURY má konečnú platnosť. Keď JURY rozhodne v neprospech strelca, vklad za protest prepadá v prospech usporiadateľa.

Hodnotenie:
Maximálny počet bodov:  1000  (800 malokalibrová streľba,  200 broková streľba 1 terč = 4 body). V prípade zhodného výsledku v kombinácii je rozhodujúci dosiahnutý výsledok v disciplíne redukovaný diviak v poradí druhý a prvý terč, CS 2., CS 1 . V M 800 spôsob určenia víťaza v zmysle streleckého poriadku SPK, v Compak sporting rozstrel.

Vklady:
Malokalibrovka 3 výstrely na  prvý terč líšky sediacej redukovanej
Pretek:       30 €       kombinácia M 800 + poľovnícky parkúr
                  15 €       M 800
                  15 €       Compak Sporting

Ceny:
Prví traja víťazi v kombinácii budú odmenení pohármi. Víťazi v jednotlivých disciplínach budú ocenení medailami a diplomami.

Časový rozpis:
prezentácia                                                      7.30  - 8.30
zahájenie preteku                                            8.30  - 8.45
začiatok preteku M 800                                   9.00
začiatok preteku CS                                        10.00

Ubytovanie a parkovanie vozidiel:
Ubytovanie nie je zabezpečené. Parkovanie osobných vozidiel na parkovisku strelnice.

Občerstvenie:
Je zabezpečené v priestore strelnice.

Strelivo:
Každý pretekár  si strelivo zabezpečuje sám.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny!
Každá zmena bude oznámená pred začiatkom preteku!

Pre bližšie informácie kontaktujte kanceláriu OPK Čadca, 0901 704 706. Prihlasovanie prebieha cez registračný formulár zverejnený na web stránke www.spzca.sk spolu s propozíciami. 

 

Ďalšie aktuality ->

Prihlásenie do systému
E-mail:
Heslo:
Nový používateľ
Oznam

Navštívte naše nové weby
www.ISSC.sk
www.fabarm.sk

29.6. - Nová sekcia
Arsenal firearms

28.6. - nová aktualita
Novinky z našej aktivity

25.6. - nová zbraň
Blaser R 93 Attache

2.6. - nové podujatie
Pohár predsedu

25.5. - nový web
WWW.FABARM.SK

4.5. - nová aktualita
Želáme veľa zdaru a športových úspechov v novej sezóne!

3.5. - nové zbrane
Beretta 682 Gold E Trap
Beretta 687 EL M.S.
Beretta 692 Trap (3.ks)
Beretta ASE Gold Trap
Perazzi SC 3 Trap

19.4. - výsledky a galéria
Memoriál Vojtecha Vargu st. VI. ročník

18.4. - ISSC.SK
doplnené ceny

9.4. - archivovanie
viacerých zbraní


Výhradný dovozca: Sabatti, RA Redolfi, Breda, Brenneke, Pretolani, Diotto, Mirage - Clever

Autorizovaný predajca: Blaser, Mauser, Steyr Mannlicher, Zeiss, Grand Power, Wolf Eyes, Steiner, Meopta, Docter

Spriateľené stránky
Zálesáctvo

Kontaktné údaje
+421 911 222 944
brokovnice@centrum.sk
M. R. Štefánika 62
91101 Trenčín, Slovensko
fb.com/brokovnice.sk